BIAŁY WYWIAD (OSINT)

WYWIADOWNIA GOSPODARCZABudujemy dla naszych Klientów przewagę informacyjną. Dostarczamy wiarygodne i sprawdzone informacje. Weryfikujemy status kontrahenta, jego sytuację rynkową oraz powiązania. Ujawniamy, kto kryje się za zawiłościami przepisów prawa handlowego i będąc faktycznym beneficjentem, kieruje badanymi podmiotami.

BIAŁY WYWIAD - co znaczy?

czyli rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł, w skrócie OSINT (open-source intelligence). Rozpoznanie oraz pewna forma wywiadu gospodarczego, polegająca na zgromadzeniu informacji z jawnych źródeł (ogólnie dostępnych). Forma białego wywiadu jest wykorzystywana w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym. Prywatny detektyw Inveritas posługuje się wyłącznie jawnymi, i etycznymi metodami pozyskiwania informacji.BIAŁY WYWIAD - co wchodzi w jego skład?

Przede wszystkim życie publiczne obywateli, wypowiedzi przedstawicieli państwa, internet a w nim serwisy społecznościowe, sondy społeczne, prasy, dokumentacje udostępniane publicznie, ogólnie dostępne rejestry, sądowe ogłoszenia, wydawnictwa marketingowe oraz analizy produktów. Jako agencja detektywistyczna korzystamy tylko i wyłącznie z legalnych środków pozyskiwania informacji. Wykorzystanie białego wywiadu (OSINT) służy do zbierania informacji z ogólnie dostępnych źródeł.WERYFIKACJA KONTRAHENTA

na podstawie wytycznych Krajowej Administracji Skarbowej i zgodnie z wymogami dochowania należytej staranności, ale także w dowolnym, wskazanym przez Klienta zakresie.OKREŚLENIE WIARYGODNOŚCI

i potencjału wskazanych podmiotów - powiązania osobowe oraz kapitałowe, sytuacja rynkowa, kierunki ekspansji i kluczowi pracownicyUSTALENIA MAJĄTKOWE

dotyczące osób fizycznych oraz prawnych, uwzględniające zadłużenie, toczące się postępowania, zaległości skarbowe oraz ZUS, a także wskazujące posiadane nieruchomości, ruchomości oraz niematerialne prawa majątkowe i wierzytelności.WERYFIKACJA KANDYDATÓW DO PRACY

sprawdzenie sytuacji osobistej i majątkowej, potwierdzenie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia, a także przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.WYWIAD KONKURENCYJNY

badania wskazanych przez Klienta podmiotów, w oczekiwanym przez niego stopniu oraz kierunku.DORADZTWO I SZKOLENIA

zakres szkoleń obejmuje posługiwanie się ogólnodostępnymi bazami informacji, Internetem oraz innymi źródłami umożliwiającymi samodzielną analizę informacji gospodarczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.