BIURO DETEKTYWISTYCZNE WARSZAWAZgodnie z prawem uzyskujemy dowody zdrady, badamy przeszłość wskazanych osób oraz prowadzimy prywatne śledztwa i poszukiwania osób. Weryfikujemy środowisko oraz jego wpływ na tych, na których Ci zależy. Działając jako profesjonalna agencja detektywistyczna przeprowadzimy obserwacje i zapewnimy naszym klientom wsparcie techniczne oraz merytoryczne.
BIURO DETEKTYWISTYCZNE W WARSZAWIE

Nasza agencja detektywistyczna prowadzi działania na terenie miasta stołecznego Warszawa, a każda z usług detektywistycznych jest wykonywana szybko, sprawnie i dyskretnie. Jako prywatny detektyw Warszawa staram się działać w pojedynkę. W sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba jestem w stanie zebrać ekipę doświadczonych i licencjonowanych detektywów. Biuro Inveritas świadczy usługi z szerokiego zakresu - od dochodzeń, zdobywania informacji potrzebnych w wygraniu sprawy sądowej, zdobywania dowodów zdrad, wykrywanie podsłuchów, poszukiwanie osób, przeprowadzenia szkoleń po wywiad gospodarczy.BIURO DETEKTYWISTYCZNE - CO I JAK?

Oferowane przez nas usługi detektywistyczne są kompleksowe i dopasowane do potrzeb na rynku. Niektóre z naszych działań są dostępne na terenie całego kraju, jednak w większości staramy się działać na terenie Warszawy. Każda z usług detektywistycznych jest świadczona z należytym profesjonalizmem i skutecznością. Nasz zespół składa się z detektywów, którzy są doświadczeni i mają za sobą masę wykonanych usług i zleceń. By poznać pełną ofertę i jej wycenę, prosimy o kontakt telefoniczny bądź bezpośredni.BIURO DETEKTYWISTYCZNE WARSZAWA CENNIK

Cennik usług detektywistycznych jest uzależniony od powierzonego działania i okoliczności. Z tego powodu każda z usługi jest wyceniana indywidualnie, co pozwala na zachowanie elastyczności w wykonywanej przez nas pracy. Nasi detektywi specjalizują się w odpowiednim zakresie - są dobierani do każdej sprawy i miejsca z osobna.

Cennik usług detektywistycznych w WarszawieGROMADZENIE DOWODÓW NIEWIERNOŚCI

do spraw rozwodowych oraz w celu wyjaśnienia podejrzeń. Wszelki zgromadzony materiał przez prywatnego detektywa może stanowić dowód w postępowaniu przed sądami oraz innymi właściwymi organami. Prywatny detektyw zadba o dowody, które mogą pomóc w wygraniu sprawy sądowej w Warszawie i okolicach.POSZUKIWANIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA

oraz sprawdzenia stanu majątkowego w celu ustalenia faktycznego stanu posiadania oraz powiązań osobowo kapitałowych, ukrytego, również zagranicą, majątku, ujawnienia nieprawidłowości i wsparcia dokumentacji dowodowej w toczących się sprawach urzędowych oraz sądowych. Nasza agencja detektywistyczna w Warszawie zgromadzi wszelkie potrzebne informacje i dowody.ROZPOZNANIE ŚRODOWISKA

w którym obracają się wskazane osoby. Prywatny detektyw wykonuje to rozpoznanie dla prawidłowej oceny wpływu danego środowiska na nieletnich, małżonka i inne osoby, jak również w celu ustalenia motywów działania osób trzecich, ich powiązań, przeszłości, możliwych związków ze światem przestępczym lub problemów osobistych i uzależnień.SPRAWDZENIE OSÓB PRYWATNYCH

nasze usługi detektywistyczne na terenie miasta stołecznego Warszawa i okolic obejmują prześwietlanie przeszłości, wykształcenia, pochodzenia, karalności, powiązań z określonymi środowiskami oraz pod kątem innych wymaganych przez Klienta informacji.OBSERWACJA, KONTROBSERWACJA I USTALENIA

jako agencja detektywistyczna prowadzimy obserwację osób oraz obiektów, zarówno pieszą jak i z wykorzystaniem pojazdów oraz lokali. W ramach usług działamy w oparciu o najnowsze zdobycze technologii i unikatowe doświadczenie zawodowe. Na życzenie Klienta dysponujemy wieloosobowym, profesjonalnym zespołem obserwacyjnym składającym się z licencjonowanych detektywów. Oferujemy również usługi kontrobserwacyjne, czyli zmierzające do wykrycia obcej obserwacji prowadzonej wobec naszych Klientów oraz ludzi przez nich wskazanych.PRYWATNE ŚLEDZTWA DETEKTYWISTYCZNE

prowadzone równolegle i niezależnie od właściwych do tego celu służb, jak również podejmowane w ich zastępstwie, w sytuacjach, w których Klient uzna, że jest to wymagane. Powierzenie śledztwa agencji detektywistycznej Inveritas to szansa na profesjonalne i dyskretne podejście do sprawy z zachowaniem zasad pracy śledczej oraz operacyjno-rozpoznawczej.PRZECIWDZIAŁANIE STALKINGOWI

zbieranie dowodów prześladowania, ustalanie sprawcy, jego sytuacji, weryfikacja zagrożenia, jakie może stanowić dla osoby poszkodowanej, przeciwdziałanie podejmowanym przez sprawcę próbom naruszenia prywatności oraz uniemożliwienie działań wkraczających w sferę bezpieczeństwa osoby poszkodowanej.ODNAJDYWANIE OSÓB

poszukiwania zaginionych, ukrywających się lub też takich, co do których Klient nie dysponuje wystarczającymi informacjami, by ustalić miejsce ich pobytu, dane osobowe itp. W ustaleniu okoliczności zniknięcia osoby, na której nam zależy może pomóc prywatny detektyw. Warszawa jest miastem, w którym się specjalizujemy, jednak działamy w okolicach.OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA OSÓB ORAZ OBIEKTÓW

przeprowadzana na podstawie kompleksowego audytu bezpieczeństwa, stylu życia, sytuacji majątkowej, osobistej i zawodowej, zagrożeń realnych oraz potencjalnie mogących mieć wpływ na sytuację badanego podmiotu, a także podatności różnego rodzaju działania osób trzecich. Nasze biuro prywatnych detektywów profesjonalnie podchodzi do każdej sprawy.

5/5 - (31 głosów)