Audyt śledczy

Bezpieczeństwo biznesu Warszawa i okolice

Zadbamy o bezpieczeństwo Twojej firmy i pracowników. Zapewnimy ochronę poufnych informacji oraz zweryfikujemy kontrahentów. Wskażemy oszustów, przeprowadzimy śledztwa wewnętrzne, audyt śledczy, a także zapewnimy ochronę kontrwywiadowczą i wdrożymy politykę antyfraudową.

Audyt śledczy - jakie zastosowanie?

Inaczej zwany audytem dochodzeniowym, wyspecjalizowana usługa, która jest niezwykle rzadka, ale skuteczna. Wykorzystanie informacji z wykorzystaniem audytu śledczego pozwala na przebadanie organizacji pod kątem podejrzanych procedur finansowych, operacyjnych, zachowań i działań pracowników. Dzięki zastosowaniu audytu śledczego przeanalizujemy sprawozdania i dokumenty w celu wykrycia fałszerstwa, próby manipulacji, nadużyć gospodarczych i nieautoryzowanej kontroli danych. Audyt śledczy pozwala na uzyskanie analizy śledczej, która ma na celu uniknięciu „prania brudnych pieniędzy” oraz wszelkich działaniach, które mogą negatywnie wpłynąć na jej wizerunek i dochody.

Audyt śledczy - czym jest i co zapewnia?

Różnica od innych audytów bezpieczeństwa jest taka, iż głównym zamierzeniem audytu śledczego jest wykrycie sprawcy i okoliczności, które miały miejsce w czasie dokonanego przestępstwa na terenie firmy. Prócz wykrycia osób, które spowodowały szkodę, postaramy się o pozyskanie dowodów na ich szkodzący czyn. Audyt śledczy jest czymś w stylu kontroli wewnętrznej, który zabezpiecza przed ryzykiem nadużyć gospodarczych. Dodatkowo jesteśmy w stanie przeszkolić prowadzenia audytu śledczego osoby upoważnione, w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości. Przeprowadzony przez nas audyt śledczy uchroni przed zagrożeniem, które każdego roku pochłania 5-6% przychodów światowej gospodarki.

Kontrwywiad gospodarczy

I przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu – zwalczanie wszelkich przejawów działań zmierzających do kradzieży technologii, baz danych oraz informacji dotyczących wrażliwych elementów funkcjonowania organizacji. Działamy kompleksowo, od wykrywania podsłuchów poprzez typowanie źródeł wycieku informacji i tzw. insiderów, na profilaktyce oraz szkoleniach kończąc.

Określenie wiarygodności

Opracowanie dedykowanych rozwiązań bazujących na szczegółowej analizie potrzeb oraz zagrożeń. Wskazywanie słabych elementów systemu oraz kierunków zmian.

Audyt bezpieczeństwa działalności

Ocena bezpieczeństwa organizacji pod kątem prób penetracji przez osoby trzecie, bez względu na wykorzystane środki oraz motywację.

Ochrona prywatnych informacji

O informacje wrażliwe dbamy od momentu ich zaistnienia. W oparciu o możliwości, jakie dają przepisy ustawy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz z wykorzystaniem doświadczeń własnych i możliwości technicznych. Szkolimy i uwrażliwiamy.

Badania antypodsłuchowe

Przeprowadzane z użyciem najlepszego dostępnego na rynku sprzętu, w oparciu o wieloletnie doświadczenie i z wykorzystaniem wiedzy. Wykrywanie podsłuchów i urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz, zarówno rejestrujących jak i przesyłających oraz bez względu na zastosowaną technologię transmisji.

Śledztwa wewnętrzne

Prowadzone dyskretnie i w we wskazanym przez Klienta zakresie, zarówno wobec osób, jak i w sprawach, w których wskazanie podejrzanych nie jest początkowo możliwe. Dysponujemy odpowiednim zapleczem i doświadczeniem. W ramach naszych działań, wyniki i analiza śledcza mogą stanowić dowód w postępowaniach i procesie przed organami państwa.

Szkolenia pracownicze oraz dla kadry zarządzającej i inwestorów

Zakres szkoleń obejmuje bezpieczne funkcjonowanie organizacji, ochronę informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa, przeciwdziałanie szpiegostwu korporacyjnemu oraz próbom wyłudzenia informacji, usług i towarów, a także sposób postępowanie w przypadku wejścia w zakres zainteresowania organów państwa, takich jak policja, służby specjalne oraz skarbowe.

Doradztwo w zakresie bezpiecznego prowadzenia biznesu

Wskazany powyżej wachlarz usług nie jest zbiorem zamkniętym. Doświadczenie nauczyło nas, że życie potrafi zaskakiwać nawet najlepiej przygotowanych. Dlatego jesteśmy otwarci na dyskusję o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem biznesu i gotowi na rozpoczęcie działania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ochrony.
Pytania?
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Inveritas Tomasz Broniś z siedzibą w Grodzisku-Mazowieckim, przy ulicy Osowieckiej 1G w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail lub numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

    Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Inveritas Tomasz Broniś z siedzibą w Grodzkisku-Mazowieckim, przy ulicy Osowieckiej 1G. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego ADO, Tomasz Broniś na adres kontakt@inveritas.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.