O Firmie

Były oficer wywiadu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Obrony Narodowej

Od kilku lat ekspert w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu, bezpieczeństwa osobowego oraz licencjonowany detektyw. Dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie służby oraz szkoleniom krajowym i zagranicznym, dysponuję unikatową wiedzą, którą miałem okazję wielokrotnie wykorzystywać i poszerzać, realizując zlecenia na rzecz podmiotów będących w krajowej czołówce branży energetycznej, spożywczej, zbrojeniowej, farmaceutycznej, a także nowoczesnych technologii oraz inwestycyjnej.

Jeśli tylko zlecenie na to pozwala, pracuję sam. Zawsze więc rozmawiacie Państwo ze mną i to ja jestem od początku do końca osobą odpowiedzialną za właściwą realizację usługi. Oznacza to także minimalizację kosztów oraz gwarancję, że jestem jedyną osobą, posiadającą kompletną wiedzę na temat realizowanego zlecenia. Dzięki temu zachowana zostaje wymagana dyskrecja i należyta staranność.

Prywatny detektyw Tomasz Broniś

Opracowanie

Oczywiście w sytuacjach, które tego wymagają, dzięki swoim kontaktom i doświadczeniu, jestem również w stanie, w krótkim czasie zebrać wykwalifikowanych specjalistów, a także stworzyć i pokierować zespołem zadaniowym niezbędnym do realizacji każdego zlecenia. Pracuję tylko i wyłącznie z ludźmi o sprawdzonej reputacji, niezbędnych umiejętnościach oraz doświadczeniu.

Kontakt ze mną

Ze względu na dbałość o dyskrecję oraz interes Klientów, preferuję kontakt bezpośredni. Telefon powinien służyć jedynie uzgodnieniu szczegółów dotyczących spotkania. Oczywiście nie w każdej sytuacji takie środki ostrożności są wymagane, dlatego też ostateczna decyzja, co do formy kontaktu zawsze należy do Państwa. Spotkanie, o ile dotyczy omówienia Państwa potrzeb i przygotowania odpowiedniej oferty, ma oczywiście charakter bezpłatny. W sytuacjach dotyczących spotkania o charakterze konsultacji lub doradztwa, kwestia jego kosztów zostanie przedyskutowana telefonicznie.

Podejrzewasz, że masz podsłuch?

W sytuacjach związanych z podejrzeniem podsłuchu Państwa telefonu lub nawet śledzenia czy stalkingu, proszę o skorzystanie z telefonu kogoś znajomego, członka rodziny lub aparatu publicznego. W trakcie rozmowy ustalone zostaną szczegóły dotyczące dalszych działań. Jeśli to również jest z jakichś względów trudne do zrealizowania, proszę o skorzystanie z formularza kontaktowego. Można to zrobić z dowolnego urządzenia, bez konieczności logowania.