Weryfikacja wiarygodności podmiotów w obrocie gospodarczym

Weryfikacja wiarygodności to wciąż temat, który niewystarczająco zaprząta głowy polskich przedsiębiorców. Jest to tym bardziej niezwykłe, że problemy wynikające z niewłaściwego doboru kontrahenta stanowią jedną z głównych przyczyn utraty płynności finansowej firm. Dlaczego więc tak rzadko sięgamy po narzędzia pozwalające inwestować bezpiecznie? Wydaje się, że jest to wypadkowa trzech zupełnie niezrozumiałych, choć mocno zakorzenionych w polskim biznesie przeświadczeń. Pierwsze to przecenianie roli szczęścia, które uważamy za nieodłączny element prowadzenia biznesu. Drugie jest związane ze swego rodzaju kompleksami, których efektem jest założenie, iż pewne działania są zarezerwowane dla dużych rynkowych graczy. O trzecim pozwolę sobie wspomnieć nieco później. Ale już tu należy zdecydowanie podkreślić, że w odniesieniu do oceny wiarygodności kontrahenta każde z tych przeświadczeń jest mylne. Jej zadaniem jest bowiem zarówno usunięcie elementu przypadkowości, jak również zwiększenie stabilności względem rynkowej konkurencji. Czym jest i jak wygląda proces weryfikacji? Dlaczego w celu jej przeprowadzenia warto się zwrócić do profesjonalistów oraz w jaki sposób ta niedoceniana czynność może przynieść wymierne korzyści? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w cyklu artykułów, w których przedstawię to zagadnienie bazując na zawodowym doświadczeniu i konkretnych przykładach.
Weryfikacja wiarygodności podmiotów w obrocie gospodarczym

Czym jest i czemu służy weryfikacja wiarygodności kontrahenta?

Jest to szereg czynności, których celem jest uzyskanie odpowiedzi na kilka fundamentalnych pytań związanych z sytuacją rynkową badanego podmiotu. Na ich podstawie budujemy jego subiektywny i przejrzysty obraz.

Katalog pytań, choć otwarty, zazwyczaj sprowadza się do następujących kwestii:

– Czy badany podmiot dysponuje wymaganym doświadczeniem?
– Czy badany podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem finansowym, sprzętowym oraz pracowniczym?
– Czy badany podmiot jest właściwie zarządzany?
– Czy badany podmiot posiada przejrzystą strukturę własnościową?
– Czy w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia, wynikającego z winy kontrahenta, możliwe będzie skuteczne dochodzenie powstałych z tego tytułu strat?

Dlaczego zatem o odpowiedź na te pytania warto się zwrócić do profesjonalistów? Wyjaśnienie powyższych kwestii wymaga zaangażowania, wiedzy oraz znajomości metod pracy wywiadu gospodarczego. W praktyce oznacza również konieczność dyskretnych działań zmierzających do uzyskania także tych informacji, których badany podmiot ujawnić nie chce, lub do których dostęp bywa utrudniony. Kolejną istotną kwestią jest analiza zebranych materiałów oraz wyciągnięcie na ich podstawie właściwych wniosków. O ile w przypadku pytań dotyczących doświadczenia, a także potencjału, wątpliwości być nie powinno, o tyle warto w tym miejscu wyjaśnić, co oznacza właściwe zarządzanie oraz przejrzysta struktura własności. W tej kategorii prowadzący badanie umieszcza zazwyczaj dane dotyczące tego, kto faktycznie podejmuje decyzje w imieniu podmiotu i czy sytuacja osobista zarządzającego gwarantuje dochowanie należytej staranności w kierowaniu organizacją. Na taką ocenę wpływ będą miały zarówno kwestie doświadczenia zawodowego, wykształcenia, kontaktów biznesowych, ale również problemów w życiu osobistym. Struktura własnościowa weryfikowanego podmiotu pozwala z kolei prześledzić zarówno zależność od innych podmiotów, jak również ocenić możliwości związane z rozmyciem odpowiedzialności finansowej, czy wręcz ewentualnym ryzykiem wyprowadzania funduszy. Ostatnie z pytań, związane z możliwością dochodzenia potencjalnych roszczeń majątkowych dotyczy zarówno sytuacji finansowej podmiotu, a więc posiadanych przez niego środków pieniężnych, jak również mienia ruchomego, nieruchomego, ale także ewentualnego zadłużenia, czy wręcz trwających postępowań i prawomocnych tytułów wykonawczych. Dopiero te elementy w powiązaniu z ustaloną strukturą własnościową pozwalają w pełni ocenić ryzyko zaspokojenia roszczeń.
Sprawdź - wywiad gospodarczy Warszawa oraz weryfikacja kontrahenta.

Jakie korzyści niesie ze sobą badanie wiarygodności kontrahentów?

Odpowiedź będzie zapewne nieco przewrotna. Otóż nie niesie żadnych nadzwyczajnych korzyści, które można szybko i wyraźnie dostrzec. Trzeba jednak odnotować, że nie służy ona gwałtownemu zwiększeniu zysków, ani lawinowemu napędzeniu sprzedaży. Ocena wiarygodności jest działaniem prewencyjnym, a jej rola koncentruje się na zapobieganiu stratom wynikającym ze współpracy z podmiotami, które nie są w stanie wywiązywać się ze zobowiązań oraz na ochronie przed inwestowaniem kapitału w takie podmioty. W tym przypadku zyskiem jest więc minimalizacja ryzyka poniesienia straty, jak również oszczędność czasu. Długoterminowo oznacza także wzrost i stabilizację dochodów, a także potencjału ratingowego. W tym miejscu chciałbym wrócić na chwilę do trzeciego, błędnego przeświadczenia które pokutuje pośród rodzimych przedsiębiorców. Otóż chodzi o niechęć części z nich do ponoszenia nakładów na działania nie przynoszące natychmiastowego i wymiernego zysku. Jawią się one jako nieopłacalne, przez co często lekceważone, w porównaniu na przykład z wydatkami marketingowymi. Ofiarą takiego właśnie myślenia pada często zwyczaj badania partnerów biznesowych przed rozpoczęciem współpracy.

O konkretnych przykładach weryfikacji wiarygodności podmiotów, ich rezultatach, czasem niezwykle zaskakujących, opowiem w kolejnych artykułach. Zaczniemy od historii pewnego, w gorącej wodzie kąpanego dewelopera, który chciał prześcignąć kryzys.

Przykłady z życia wzięte – weryfikacja kontrahenta

Pytania?
Skontaktuj się

Formularz kontaktowy

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Inveritas Tomasz Broniś z siedzibą w Grodzisku-Mazowieckim, przy ulicy Osowieckiej 1G w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail lub numer telefonu podany powyżej w formularzu kontaktowym.

    Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Inveritas Tomasz Broniś z siedzibą w Grodzkisku-Mazowieckim, przy ulicy Osowieckiej 1G. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do naszego ADO, Tomasz Broniś na adres kontakt@inveritas.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.